Първа междуградска приятелска среща гр.Перник 20.10.2018 год. СК „Кросминтон България“ – СК „Кросминтон Кракра – Перник“