Първа междуградска приятелска среща гр.Перник 20.10.2018 год. СК “Кросминтон България” – СК “Кросминтон Кракра – Перник”