Правила / Rules

Crossminton може да се играе като спорт. Играят се сетове до 16 точки. Победител в играта е играчът, който спечели 2 от 3 сета. Според официалните правила, публикувани на сайта на световната организация победителя е този, който спечели 3 от 5 сета, но по турнири това правило не се прилага от няколко години. Когато резултатът е 15 на 15 точки се играе до 2 точки разлика. Играчът, който спечели разиграване прибавя точка към резултата си. Точка се печели когато противниковият играч направи грешка или перото падне на земята в неговото игрище.  Преди започването на играта се тегли жребий. Играчът, който спечели жребия избира дали да сервира първи или да посреща
сервиса или игрално поле. Другия играч избира другата възможност.  Играчът, който загуби сета изпълнява първи сервис в следващия сет.
/
Crossminton is a sport.  You need to win 2 of 3 sets to win a match.  According to the official rules that are published at ICO site to win the match you need 3 of 5 sets, but this rule  has not been used in the last years. The player who reaches 16 points first wins the set.  The player who wins a rally adds a point to the score. A party wins a rally if the opposite party makes a fault or the speeder touches the ground within the opponent’s square.  At a score of 15:15 the party which is in the lead of 2 points first wins the set. Before starting the match a toss is carried out. The player who wins the toss chooses the position to serve or return first or to choose the starting court side.
The playr who looses a set is the first one to serve in the next set.