АНТОНИЯ АНТОНОВА – ДИМИТРОВА / ANTONIYA ANTONOVA – DIMITROVA

Антония Антонова –  Димитрова е роден на 16.11.1982 г.  Част е от отбора на Crossminton Bulgaria от  2017 год.  Регистрирана е като играч в системата на Международната кросминтон организация.

/

Antoniya Antonova – Dimitrova was born on 16.11.1982 year. She is part of Crossminton Bulgaria team since  2017 year. She is registered as a player in system of International Crossminton Organization