Какво е Crossminton / What is Crossminton

Crossminton е ракетен спорт, който съчетава елементи от различни спортове като бадминтон, скуош и тенис. Crossminton е новото име на Speeminton от 01.01.2016 година. Играе се по целия свят. Не е добре известен в България. Не е необходима мрежа и специална площадка, така че може да се играе на тенис кортове, улици, плажове, полета или спортни зали. Кортът се състои от два квадрата с 5.50 метра дължина на страната. Те са фиксирани един срещу друг на разстояние 12.8 метра.
Crossminton може да се играе на закрито, на открито, дори и през нощта. Може да се играе като спорт с установени правила, или просто като забавление, като и в двата случая е отлична аеробна тренировка. При спорта опонентите се позиционират в полета – кутии, които са квадрати със страна 5.50 м и отдалечени на 12.8 м един от друг. Тенис корт и може лесно да бъде модифициран за игра.
Лесно може да се играе на плажа, в парка и през нощта.
Има три различни модели пера на разположение за различните методи за игра; Fun Speeder, Match Speeder и Night Speeder.
Нощната игра е елемента, който издига тази игра на ново ниво по света.
Night Speeder има фосфорна пръчка, която може да бъде поставена в капачката перото. Нощната игра отличава Crossminton от други ракетни спортове, както и почти всички други спортове и дейности.

/

Crossminton is racket game which combines elements from different sports like badminton, squash and tennis. Crossminton is the new name of Speeminton since 01.01.2016 year. It is played all around the world. It is not well known in Bulgaria. There is no net in between and no prescribed playground, so it can be executed on tennis courts, streets, beaches, fields or gyms. The court consists of two squares of 5.50 m length. They are fixed opposite to each other at a distance of 12.8 m.
Crossminton can be played indoors, outdoors, even at night. It can be played following competitive rules, or simply as a volley game, both providing an excellent aerobic workout.
In Competitive Play, opponents position themselves in “speedcourts”, boxes that are 5.50 m square and positioned 12.8 m apart. A tennis court can also be easily modified for competitive play.
Easy play can take place on the beach, in a park and event at night.
Night play is the element that takes this activity into a whole new realm. Nighttime play differentiates Crossminton from other racquet sports as well as almost all other sports and activities.