Мартин Митов / Martin Mitov

IMG_4849

Мартин Митов е роден на 14.05.1981 г. Занимава се с футбол . Част е от отбора на Crossminton Bulgaria от създаването му през 2016 год.  Регистриран е като играч в системата на Международната кросминтон организация.

/

Martin Mitov was born on 14.05.1981 year. He plays football. He is part of Crossminton Bulgaria team since it was created in  2016 year. He is registered as a player in system of International Crossminton Organization