Екипировка / Equipment

Игрище / Court

Игрището се състои от два квадрата с 5.50 метра дължина на страната. Те са фиксирани един срещу друг на разстояние 12.8 метра.  /
The court consists of two squares of 5.50 m length. They are fixed opposite to each other at a distance of 12.8 m.

field

Ракети / Rackets

Дължината  на ракетите не трябва да надвишва 61 см. Главата на ракетата не трябва да е по – широка от 650 см²
/
The length of the racket must not exceed 61 cm.The head size of the racket must not exceed the value of 650 cm²

[space_20]

Перото се нарича Speeder.  Тежеста на перото трябва да е най – малко 8 г. и най – много 10 г. , дължината му трябва да е между 57  и 63 мм. Диаметъра на коничната /цилиндричната част на кошничката трябва да е между 47 – 53 мм. Главата му е полусфера и трябва да е с диаметър 25-27 мм.
/
The feather is called Speeder. The speeder has to weigh at least 8 g and at most 10 g. The speeder is a flying shuttle ball with a min. height of 57 mm and a max. height of 63 mm. The diameter of the conic (cylindric) basket is 47 – 53 mm measured at the wider part of the basket. The stroke cap is semi-spherical, consists of thermo-plastics and has a diameter of 25-27 mm.
 rackets&speeders