ОТБОР

Антония Антонова - Димитрова
Играч на СК "Кросминтон България"
Александър Димитров
Играч на СК "Кросминтон България"
Венцислав Трайчев
Играч на СК "Кросминтон България"
Явор Караиванов
Играч на СК "Кросминтон България"
Николай Нанев
Играч на СК Кросминтон България
Росен Таков
Играч на СК Кросминтон България
Светослав Лазаров
Играч на СК Кросминтон България
Христо Мавров
Играч на СК Кросминтон България
Асен Славков
Играч на СК Кросминтон България